Nowe łazienki dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w Janowie Lubelskim