Nowy dach i elewacja Ośrodka Readaptacyjnego w Bielsku-Białej