Kingfisher czyni dalsze postępy w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i szerszych priorytetów odpowiedzialnego biznesu