Castorama pomaga przystosować Twierdzę Modlin dla ukraińskich uchodźców