Castorama Polska w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Kingfisher – znaczące postępy w redukcji emisji CO2 i rozwoju inicjatyw ESG