Kingfisher został członkiem-założycielem inicjatywy „Forest Allies" w ramach organizacji Rainforest Alliance